Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Privacy Policy
 • Artikel 1: Communicatie en verantwoordelijkheid
 • Artikel 2: Start, Verlenging en Einde van Overeenkomst
 • Artikel 3: Illegale Activiteiten
 • Artikel 4: Acceptabel Gebruik van en Toegang tot Diensten
 • Artikel 5: Meerverbruik
 • Artikel 6: Domeinnaam Diensten en Registraties
 • Artikel 7: Aansprakelijkheid
 • Artikel 8: Financiële en Juridische Informatie
 • Artikel 9: Levering van goederen
 • Artikel 10: Waarborg
 • Artikel 11: Diversen
 • Artikel 12: Contact Informatie

We vragen u deze overeenkomst door te nemen alvorens een bestelling te plaatsen. Door het bestellen van diensten en/of producten van VR technics bv verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, begrepen heeft en dat u akkoord bent om u te houden aan alle bepalingen beschreven in deze overeenkomst. Aarzel niet om ons te contacteren mocht u enige vragen hebben rond deze Algemene Voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY POLICY & DISCLAIMER

Deze overeenkomst geldt voor alle klanten die gebruik maken van diensten van VR technics bv waaronder:

Producten en diensten aangeboden op vrc-webservices.be;

Producten en diensten aangeboden op doe-het-zelf-beveiliging.be;

Producten en diensten aangeboden op VR technics.be;

Producten en diensten aangeboden op andere verwante domeinnamen en websites eigendom van VR technics bvba.

Privacy Policy: VR technics respecteert uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen wel statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de personen die onze website bezoeken maar enkel met het doel om de inhoud van onze websites te verbeteren. Wanneer u een bestelling plaatst voor een van onze diensten zal de verzamelde persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor het behandelen van uw bestelling en om U een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Op aanvraag zullen wij onze klanten alle informatie die we over hen bewaren toesturen.

Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen VR technics bvba, Groenstraat 93, B-2870 Breendonk (vanaf hier aangeduid als “VR technics bv”, “VR technics”, de verkoper” of “het bedrijf”) en alle klanten die een dienst of product bestellen van VR technics via een van zijn websites, post, telefoon of fax (vanaf hier aangeduid als “de klant” of “de koper”). Deze overeenkomst gaat in vanaf het moment van het plaatsen en/of verzenden van een bestelling:

Artikel 1.0 Communicatie en verantwoordelijkheid:

1.1 Alle communicatie met de klant (zowel bestelling, verlenging, facturatie als informatie) verloopt via het emailadres waarmee de klant zich heeft aangemeld bij het bestellen. Het is daarom ERG BELANGRIJK en de klant zijn verantwoordelijkheid dat hij een eventuele wijziging van dit emailadres onmiddellijk meldt aan info@vrtechnics.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . De klant begrijpt dat bij nalatigheid dit ernstige gevolgen kan hebben en bij verlengingen zelfs kan leiden tot het verlies van zijn domeinnaam en/of gegevens.

1.2 De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan. Indien de klant zijn gegevens wil wijzigen kan dit aangevraagd worden via info@vrtechnics.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Het is mogelijk dat er documenten opgevraagd worden ter bevestiging van de wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens. Deze wijziging heeft betrekking tot de privacy Policy dat bovenaan omschreven staat.

1.3 Klanten buiten België, binnen de EU dienen hun gegevens optimaal up-to-date te houden. Sinds 1 januari 2010 is de wetgeving betreft de intracommunautaire handelingen gewijzigd en gelijkgetrokken over alle Europese landen. De Belgische staat zal streng optreden en desbetreffende bedrijven sanctioneren indien dit van toepassing is. Elk Belgisch bedrijf, waaronder VR technics, dient elke maand een intracommunautaire opgave te doen. In deze lijst bent u opgenomen. Wanneer de Belgische staat vaststelt dat de gegevens van uw btw-nummer niet actief is tijdens de facturatie periode en/of de gegevens niet overeenstemt, worden desbetreffende handelaars schriftelijk aanschreven om het nodige te doen. Elke bedrijf kan worden gesanctioneerd met een geldboete. In dat geval zal VR technics zich richten op de eindverantwoordelijke, aldus de klant, deze geldboete terugvorderen wanneer dit zich voordoet. VR technics heeft hiermee meer administratiewerk en deze zijn niet in de onze diensten inbegrepen wanneer de klant in gebreke is voor verstrekken van correcte gegevens. Daarom heeft VR technics besloten om hier automatisch een administratiekost aan te rekenen van 25 tot 125 euro. Wanneer VR technics gesanctioneerd wordt door de Belgische overheid zullen deze kosten eveneens aangerekend worden aan de klant.

Artikel 2.0 Start, Verlenging en Einde van Overeenkomst:

2.1 Alle tarieven op onze website, offertes of contracten zijn aangeduid op jaarbasis en exclusief btw, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Alle diensten van VR technics zijn op basis van vooruitbetaling. De klant gaat met het plaatsen van een bestelling akkoord met de tarieven aangegeven door VR technics. De prijzen kunnen eenzijdig worden gewijzigd door VR technics. VR technics verbindt er zich toe de klant vooraf te informeren omtrent deze prijswijzigingen. Wanneer de betaling is ontvangen kan de bestelling niet meer opgezegd worden mits anders overeengekomen.

2.2 VR technics behoudt zich het recht voor, bij gebreke van een tijdige betaling, een bestelling of verlenging te annuleren binnen de 7 dagen na plaatsing of verlenging, dit zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling.

2.3 De klant beschikt (wet op overeenkomsten op afstand) over een termijn van 7 werkdagen na bestelling waarbinnen hij de overeenkomst kan verzaken. Na deze termijn is annulering niet meer mogelijk en dient de klant de betaling van de bestelde dienst door te voeren of een vergoeding te betalen van 9.95 euro, inclusief btw. Wanneer de klant een betaling uitvoert voor het einde van de termijn van zeven werkdagen zal de levering van de diensten reeds uitgevoerd worden en gaan de klant en VR technics akkoord dat het verzakingsrecht niet kan worden uitgeoefend. De klant beschikt niet over een verzakingsrecht wanneer hij opteert voor een rechtstreeks factuur aangezien het om een overeenkomst gaat betreft producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

2.4 De maand voor de vervaldatum van het domein of hostingaccount ontvangt u een mail vanwege VR technics waardoor u verwittigd wordt van het feit dat uw overeenkomst gaat aflopen en u de mogelijkheid hebt om tijdig op te zeggen tot 10 dagen voor de vervaldatum. In het geval van onderhoudscontracten (beveiliging, elektriciteit, …) dient de overeenkomst opgezegd te worden door de klant tenminste 60 dagen voor het vervallen van de overeenkomst. Een opzegging kan uit veiligheidsoverwegingen enkel gebeuren via aangetekend schrijven. Bij niet tijdige opzegging is de klant steeds een betaling verschuldigd. Een verhuis van een domeinnaam staat nooit gelijk aan een opzegging. Bijkomende kosten als gevolg van een niet tijdige betaling zijn steeds ten laste van de klant. De klant begrijpt dat een niet tijdige betaling het verlies van domeinnaam tot gevolg kan hebben, ook op dat moment is de klant nog steeds de betaling verschuldigd en kan hij een nieuw domein kiezen.

2.5 Een automatische verlenging zal steeds uitgevoerd worden tenzij anders overeengekomen, het domein, hostingaccount en/of onderhoudscontract zal dan automatisch verlengd worden en er zal tevens een factuur aangemaakt worden. De klant zal bij verlenging 30 dagen voor de vervaldatum verwittigd (niet van toepassing bij onderhoudscontracten) worden via mail dat zijn account/domeinnaam zal vervallen. U heeft dan nog 20 dagen de mogelijkheid om uw account/domein op te zeggen. Bij niet-opzegging zal twintig dagen voor de vervaldatum de factuur automatisch aangemaakt worden en uw account/domein zal verlengd worden. Annulatie of wijziging is daarna niet meer mogelijk of in bepaalde gevallen mits betaling van een administratiekost.

2.6 In afwijking op artikel 2.4 dient de beëindiging van de overeenkomst van de huur van een dedicated server bij aangetekend schrijven te gebeuren, tenminste 2 maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst tenzij anders vermeld in het contract.

2.7 Alle facturen worden in pdf-formaat via email aan de klant bezorgd. Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan er ook een factuur per post verzonden worden mits betaling van een administratiekost van 9.95 euro, inclusief btw.

Artikel 3.0 Illegale Activiteiten:

3.1 De diensten van VR technics mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Om deze redenen zullen we geen diensten verlenen aan hen die onze diensten gebruiken voor onder meer (onderstaande lijst is niet limitatief):

3.1.1 Het Hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en ‘phishing’ (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten.

3.1.2 Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft.

3.1.3 Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciële of andere e-mails. VR technics hanteert een erg strikt beleid hieromtrent.

3.1.4 Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.

3.1.5 Het hosten of aanbieden van eender welk materiaal dat bedreigend, onwettelijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend is of materiaal waarvan VR technics vindt dat het niet gepast is.

3.1.6 Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal VR technics dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen.

3.1.7 Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.

3.2 Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft de klant toestemming aan het bedrijf om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden.

Artikel 4.0 Acceptabel Gebruik van en Toegang tot Diensten:

4.1 VR technics doet zijn uiterste best om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. We vragen dan ook dat u onze medewerkers met het nodige respect en professionalisme behandelt. Geschillen of problemen dienen dan ook aan ons gemeld te worden zodat het mogelijk is om een gepaste oplossing te zoeken. De informatie verstrekt door VR technics aan de klant is dan ook vertrouwelijk en mag niet openbaar gemaakt worden. We zijn voor dringende zaken zoals downtime van server of netwerk 24/24 bereikbaar via sms op ons mobiele noodnummer 0032-496/73.98.98. We vragen klanten geen misbruik te maken van dit nummer.

4.2 Volgende inhoud is NIET toegelaten (tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van VR technics) op de shared en reseller accounts van VR technics bvba, bij twijfel kan u steeds een vertegenwoordiger van VR technics raadplegen. Deze inhoud is, zolang legaal, wel toegelaten voor klanten met een eigen dedicated server.

4.2.1 Websites met adult (+18) of pornografische inhoud.

4.2.2 Online game scripts zoals criminals.

4.2.3 Chatsoftware.

4.2.4 Streaming audio en video.

4.2.5 Proxy- servers of script.

4.3 Op shared accounts met onbeperkt dataverkeer moeten het grootste gedeelte van uw images, download files, enz. gelinkt worden vanuit een HTML of equivalente webpagina die bereikbaar is voor het publiek en uw website moet voor het grootste gedeelte bestaan uit webpagina’s en images gebruikt op deze pagina’s. Uw website mag niet in de eerste plaats ontworpen zijn voor het ter beschikking stellen van files om te downloaden en het dataverkeer veroorzaakt door één of meerdere van uw downloads moet in redelijke verhouding staan tot het verbruik van de rest van uw website.

VR technics zal hier enkel optreden bij problemen met CPU of geheugen gebruik. Alle VR technics accounts met de kwalificatie “onbeperkt dataverkeer” zullen starten met een beperking van 99 GB per maand. Als U 80% van uw bandbreedte verbruikt hebt, kan U eenvoudigweg onze technische dienst contacteren voor een verhoging ervan. Op dat ogenblik zullen we nagaan of uw account voldoet aan de voorwaarden en de bandbreedte limiet opnieuw verhogen met 99 GB.

4.4 Ongebreideld gebruik van onze diensten is niet toegelaten. Uw account mag nooit de server zo belasten dat andere klanten hinder ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt. Onze shared webhosting accounts zijn de perfecte oplossing voor het overgrote merendeel van alle websites, maar sommige sites horen soms niet thuis in een shared omgeving. VR technics heeft het recht om, indien uw website meer dan 10% van het CPU of geheugen gebruikt van de serverbronnen, de nodige acties te nemen om verdere problemen met de server te vermijden.

Artikel 5.0 Meerverbruik:

5.1 Klanten met een shared account waarop een beperking van dataverkeer is kunnen bij overschrijding upgraden naar een hoger pakket.

5.2 Klanten met een shared, reseller account of dedicated server betalen 0.60 euro per GB meer verbruikt dataverkeer. Deze bedragen zullen gefactureerd worden van zodra het bedrag een bepaalde som bereikt heeft, dit om de administratiekosten te beperken. Men kan ook opteren het dataverkeer te verhogen vanaf de 2e maand nadat deze verhoging aangevraagd is.

5.3 Gespecialiseerde technische support voor zaken buiten onze standaard dienstverlening wordt aangerekend aan 35 EURO per begonnen kwart uur (exclusief btw).

Artikel 6.0 Domeinnaam Diensten en Registraties:

6.1 Als onderdeel van sommige hosting plannen is een domeinnaamregistratie inbegrepen. Een verhuis van een domeinnaam staat gelijk aan een registratie. VR technics bvba zal steeds alle domeinnamen registreren op naam van de klant en dit volgens de gegevens door hem verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens, en eventuele wijzigingen ervan. Wijzigingen in bepaalde gegevens op een domeinnaam kunnen extra kosten met zich meebrengen. Kosten die voortvloeien uit het verstrekken van foutieve informatie zullen doorgerekend worden aan de klant. Bij .nl domeinen geeft de klant aan VR technics bvba de volmacht om in zijn naam de nodige SIDN-documenten en registratieformulieren te ondertekenen (VR technics bvba houdt zich het recht voor de klant alsnog te vragen de nodige documenten door te sturen of te faxen).

6.2 De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bv. DNS.be voor .be domeinen, SIDN.nl voor .nl domeinen of ICANN.org voor .com, .net, .org, enz. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.

Artikel 7.0 Aansprakelijkheid:

7.1 De diensten en producten van VR technics bvba worden geleverd op beschikbaarheid. Het gebruik van de klant van een dienst of product bij VR technics is geheel voor zijn/haar risico. VR technics of één zijn zaakvoerders, personeelsleden, medewerkers, wederverkopers, partners kunnen nooit aansprakelijk gesteld of verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke schade welke klanten zouden geleden hebben door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten en producten geleverd door VR technics bvba, inclusief directe of indirecte schade alsook verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten, ongeacht de redenen hiervoor.

7.2 De klant is verantwoordelijk voor elk misbruik van zijn account, ook al is dit misbruik gepleegd door een vriend, familielid, gast of werknemer. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen toegang kunnen verschaffen tot het account. Daarom is het aangeraden de nodige stappen te ondernemen dat anderen zich geen ongecontroleerde toegang kunnen verschaffen tot uw account.

7.3 VR technics kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van websitedata, verlies van back-up data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website. Alhoewel VR technics er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor back-ups van alle gegevens begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een back-up niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige back-ups van zijn gegevens op onze accounts.

Artikel 8.0 Financiële en Juridische Informatie:

8.1 4.     Al onze facturen zijn betaalbaar op 15 dagen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar verschuldigd. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van € 75. Indien uw factuur niet tijdig betaald wordt zal deze doorgestuurd worden naar onze externe partner, C&J Credit Services, dat gemandateerd wordt voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de aanmanings-en inningskosten. Korting contante betaling kan toegestaan worden maar enkel op aanvraag en na akkoord. Korting contante betaling biedt 2% korting bij betaling binnen de 5 dagen na factuurdatum.

8.2 Alle klachten omtrent de diensten of de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren bij aangetekend schrijven. Ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

8.3 VR technics bvba behoudt zich het recht voor tijdelijk diensten op te schorten, in te perken of in tijd te verkorten bij niet of laattijdige betaling van aangerekende sommen.

8.4 Bij iedere vertraging in de betaling, na 30 kalenderdagen, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 50 euro. In deze vergoeding zijn protest en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.

8.5 In geval van betwisting is het Vredegerecht van Mechelen, Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen bevoegd, welke ook de woonplaats mogen zijn van de cliënt. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

8.6 De huidige verkoopvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de klanten aanvaard.

8.7 Een betaling van een klant die niet gekoppeld kan worden aan een openstaande bestelling, verlenging of factuur zal gefactureerd worden als een prepaid betaling. Dit prepaid bedrag zal automatisch afgehouden worden bij de eerstvolgende bestelling of verlenging. VR technics behoudt zich het recht elke inkomende betaling te gebruiken voor het oudste openstaande verschuldigde bedrag, onafhankelijk van de vermelding bij de betaling.

Artikel 9.0: Levering van goederen

9.1 Alle leveringstermijnen zijn opgegeven bij benadering.  Laattijdige levering geeft nimmer recht op schadevergoeding noch op verbreken of ontbinden van het contract.  Een levering die niet kan uitgevoerd worden wegens overmacht of door toedoen van de leverancier van de verkoper geeft de koper geen recht op een schadevergoeding.

Alle goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs bij franco verzending.

De verkoper behoudt zich het recht voor om wanneer hij het nuttig acht zelfs tijdens de uitvoering van het contract waarborgen te eisen.

Om het even welke bezwaren, terugzending van goederen, moeten schriftelijk gesteld worden.   Vanaf de zesde dag na de levering zullen zij niet meer aanvaard worden.

Behoudens tegenbewijs met geschriften geldt de factuurdatum als datum van levering.

Bij gebreke van schriftelijk bezwaar of klacht binnen de 5 dagen na de levering worden alle zichtbare gebreken gedekt door de levering.

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, interesten en eventuele kosten.  Intussen is het de koper, afnemer, opdrachtgever verboden zaken te verhuren, verkopen, exporteren of te verpanden of er op welke wijze ook over te beschikken en er enige verandering aan te brengen die er de waarde van zouden verminderen.  De schending van huidige clausule maakt artikel 491 uit het Strafwetboek van toepassing.

9.2 Aansprakelijkheid na de levering

VR TECHNICS zal in geen geval aansprakelijk zijn anders dan vermeld in deze algemene voorwaarden.  Aansprakelijkheid, van welke aard ook, die verder gaat dan de verplichtingen vermeld in deze algemene voorwaarden, alsook aansprakelijkheid van gevolgschade, is aldus uitdrukkelijk uitgesloten.

Zo kan VR TECHNICS in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

Voor financiële, commerciële of enige andere schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door het gebruik of de werking van het product, systeem of installatie, ook niet als deze tijdens de waarborgperiode ontstaat;

Voor schade die wordt veroorzaakt, zowel door een gebrek in het product, systeem of installatie, als door de schuld van het slachtoffer zelf of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.  Wordt onder andere als schuldig aanzien: elk gebruik dat niet in overeenstemming is met een normaal oordeelkundig gebruik of in strijd is met de handleiding of gegeven waarschuwingen;

Voor schade die optreedt na doorverkoop van het product, systeem of installatie, na verwerking ervan in een ander geheel, of na omvorming ervan.

De klant verbindt er zich toe de apparatuur regelmatig te testen op de goede werking en VR TECHNICS onmiddellijk in te lichten bij defect.

De klant verbindt er zich toe VR TECHNICS te vrijwaren voor elke aanspraak die derden met betrekking tot de in dit artikel vermelde schade tegen VR technics mocht instellen.

Artikel 10.0: Waarborg

De waarborg door VR technics bvba verleend, beperkt zich tot de kosteloze herstelling of vervanging (zo zij dit noodzakelijk acht) van alle geleverde stukken die defect bevonden worden tijdens de periode waarin de waarborg geldt en dit voor zover het defect het gevolg is van een foutief ontwerp, gebrekkig materiaal of slecht vakmanschap.

De waarborgperiode begint vanaf de factuurdatum van het goed.

De herstelde of vervangen stukken worden in dezelfde mate gedekt als de oorspronkelijke uitrusting, doch slechts voor het verstrijken van de waarborg verleend voor de oorspronkelijke uitrusting.

Deze waarborg dekt eveneens de werkuren van het personeel van VR technics dat belast wordt met het vervangen van de defecte stukken.

De waarborg dekt niet de werkuren van het personeel van VR technics, de herstelling of vervanging van defecte stukken indien het defect het gevolg is van onjuiste en onoordeelkundige behandeling, van herstelling die niet door VR technics of haar personeel werd uitgevoerd, of van alle andere oorzaken die vreemd zijn aan het ontwerp of aan de aangewende materialen bv. defect in het kabelnet, onjuiste netspanning, te grote vochtigheidsgraad, schadelijke dampen, bliksem, brand, bominslag, enz. Deze opsomming is niet limitatief.

Tijdens de waarborgperiode zal VR TECHNICS het recht hebben de werking van de uitrusting te inspecteren, mits voorafgaande toestemming van de koper die VR TECHNICS alle redelijke faciliteiten en inlichtingen zal verstrekken nodig tot het uitvoeren van deze inspecties.

VR TECHNICS garandeert dat de door haar geleverde materialen en uitrustingen die nodig zijn tot uitvoering van het contract van de beste kwaliteit zullen zijn en beantwoorden aan de vastgestelde normen ter zake.

Het verstrekte garantie – certificaat vermeldt de waarborgperiode.  Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan zonder overhandiging van dit certificaat de klant geen aanspraak maken op de garantie.

Artikel 11.0 Diversen:

11.1 Vooruitbetaalde sommen worden nooit gerestitueerd ongeacht looptijd of bedrag.

11.2 Een reseller klant is een klant, die als individu, bedrijf of vereniging VR technics hosting diensten verder verkoopt, of gratis of tegen kostprijs verdeelt, aan anderen. VR technics zal nooit actief klanten van resellers contacteren, als deze klanten echter VR technics contacteren heeft deze het recht de klant in kwestie te helpen. VR technics kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van klanten en/of inkomsten als gevolg van de zaken omschreven in deze sectie.

11.3 Bij een schending van één van de regels uit onze Algemene Voorwaarden hebben wij het recht om uw account tijdelijk of definitief te schorsen of stop te zetten en dit zonder voorafgaand bericht. We geven er de voorkeur aan eerst onze klanten te adviseren bij overtredingen, foutief gedrag en elke andere vorm van correctie die nodig is, maar bij ernstige overtredingen van de Algemene Voorwaarden zal dit leiden tot onmiddellijke stopzetting van onze diensten aan de klant. Elke overtreding van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in een kost betaalbaar aan VR technics van minimaal 50 euro per klacht of overtreding en/of schorsing of stopzetting en beëindiging van uw account en dit zonder voorafgaande verwittiging aan de klant en zonder terugbetaling van reeds betaalde sommen. De klant begrijpt deze schadevergoedingen kunnen oplopen naargelang de ernst van de klacht en dat deze niet gelimiteerd zijn, alle kosten zullen integraal of gedeeltelijk op de klant verhaald worden. VR technics is niet verantwoordelijk voor schade en/of dataverlies als gevolg van het stopzetten van de dienst bij overtredingen van de Algemene Voorwaarden. Betaalde sommen blijven eigendom van VR technics. VR technics behoudt, bij een overtreding, zich het recht om uw account, en ook verdere zakenrelaties met U, te beëindigen voor eender welke geschikte reden op eender welk tijdstip. Over deze beslissing is geen verdere discussie mogelijk. We zullen ons best doen om ieder geval apart te beoordelen en dit met gezond verstand te behandelen rekening houdend met de technische en sociale gevolgen van de situatie.

11.4 Wanneer een aangevraagde trade of verhuis niet uitvoerbaar is omwille van redenen buiten VR technics om zal de klant steeds een kost verschuldigd zijn van 10 procent van het betaalde bedrag met een minimum van 25 euro of zal dit domein omgezet worden in een bestaand domein waarbij de klant via naamserver verwijzing kan gebruik maken van de hosting.

11.5 Bij offerte voor en oplevering van een alarminstallatie zal VR technics de klant steeds inlichten over de bepalingen in de Wet Tobback en de aanvullende Koninklijke besluiten. Door ondertekening van de offerte/ oplever bon en bij betaling van de factuur verklaart de klant dat VR technics hem op de hoogte gesteld heeft hiervan en hij/zij begrijpt wat zijn/haar rechten en plichten zijn.

Artikel 12.0 Contact Informatie:

VR technics bv

Groenstraat 93

2870 Breendonk (België)

BE 0835.958.965

Tel: 0032-3/501.3.501

Noodnummer (enkel voor alarmsystemen met onderhoudscontract): 0032-2.639.25.68

URL: www.vrtechnics.be

Email: info@vrtechnics.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Klachten omtrent inbreuken op deze voorwaarden: info@vrtechnics.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Technische Support: support@vrtechnics.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

VR technics biedt telefonische ondersteuning maar geeft er de voorkeur aan dat technische vragen zoveel mogelijk per e-mail (ticketsupport) worden gesteld. Vragen worden binnen 24 uur via e-mail beantwoord, tenzij in uitzonderlijke gevallen.